"تامینا" به "بنیانا" می پیوندد

دومین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه (تامینا) که از منشا سلولی مشابه اولین گوساله شبیه سازی شده یعنی بنیانا است با تلاش محققان کشورمان تا چند روز آینده در مجتمع دامپروری فوکا وابسته به تامین اجتماعی متولد می شود.
مهر: پس از تولید اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه در مجتمع دامپروری نصر دومین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه نیز تا چند روز آینده در مجتمع دامپروری فوکا وابسته به تامین اجتماعی به دنیا می آید.
 
دومین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه (تامینا) که از منشا سلولی مشابه اولین گوساله شبیه سازی شده یعنی بنیانا است با تلاش محققان کشورمان تا چند روز آینده در مجتمع دامپروری فوکا وابسته به تامین اجتماعی متولد می شود.

مهندس جلیل نژاد مدیر این مجتمع دامپروری با اشاره به موفقیتهای اخیر در زمینه جنین شناسی گفت: این موفقیت از یک سو نشان دهنده رشد این دانش در کشور و از سوی دیگر نشان دهنده تحول ویژه در صنایع دامپروری کشور است.

اولین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه با تلاش محققان کشورمان ساعت 15:05 امروز شنبه در سن 270 روز حاملگی و پس از عمل سزارین در مجتمع دامپروری نصر به دنیا آمد و کشورمان را در جایگاه معدود کشورهای صاحب توانمندی در شبیه سازی انواع حیوانات مزرعه ای قرار داد.

/ 0 نظر / 20 بازدید